รฟม. รับมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จากโครงการรถไฟฟ้ามหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 652 

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในการประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “47 ปี สผ. สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รฟม. มีโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลประเภท “ดีเด่น” จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 2) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ 3) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง – บางแค และ 4) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ซึ่งที่ผ่านมา รฟม. ได้กำกับดูแลทั้ง 4 โครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ในฐานะผู้รับสัมปทานในการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตลอดแนวสายทางรถไฟฟ้า

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”