รฟม. รับมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินั่ม

ผู้ชมทั้งหมด 896 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินั่ม ปีที่ 1 จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) ซึ่งถือเป็นรางวัลในระดับขั้นสูงสุดที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบให้แก่ รฟม. เนื่องจากเห็นว่า รฟม. มีความมุ่งมั่นในการดูแลลูกจ้าง สามารถวางแผนและบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถป้องกันและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานได้เป็นอย่างดี ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044