รฟม. รับมอบโล่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้ชมทั้งหมด 652 

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. รับมอบโล่แสดงความขอบคุณ จากศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ผู้สนับสนุนและเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งดำเนินการโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ เวทีกลาง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ภายในงาน รฟม. ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. โดยผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการของ รฟม. ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 19.00 น. ณ บริเวณฮอลล์ 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044