รฟม. รับรางวัลองค์กรดีเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ผู้ชมทั้งหมด 428 

วันนี้ (28 กันยายน 2565) นายสมคิด ลีลิตธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้ารับมอบโล่องค์กรดีเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้จัดงานมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิผลต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”