รฟม. ร่วมกับ กองทัพเรือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในราชการ

ผู้ชมทั้งหมด 474 

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่ใช้ในราชการกองทัพเรือ บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อก่อสร้างทางขึ้น – ลงที่ 3 สถานีสำเหร่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มุ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและผู้ใช้บริการของทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ

นายภคพงศ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง รฟม. และ กองทัพเรือ ในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ซึ่งที่ผ่านมา รฟม. ได้มีการประสานความร่วมมือกับกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง ในการออกแบบรายละเอียดและการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รฟม. ขอขอบคุณกองทัพเรือ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางขึ้น – ลงที่ 3 ของสถานีสำเหร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเดินทางของประชาชน

พร้อมกันนี้ รฟม. จะทำการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ดินเพื่อเชื่อมต่อจากชั้นจําหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีสำเหร่ ไปยังด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาล ซึ่งทางเดินลอดใต้ดินดังกล่าว ยังสามารถเชื่อมต่อกับที่จอดรถใต้ดินของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งจะอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและผู้ใช้บริการของทางโรงพยาบาล ให้สามารถเข้าถึงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ได้อย่างสะดวก โดย รฟม. จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ สถานีสำเหร่ เป็นสถานีใต้ดินสถานีสุดท้ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีรูปแบบสถานีเป็นแบบชานชาลากลาง (Central Platform) ประกอบด้วยชั้นจำหน่ายตั๋วและชั้นชานชาลา โดยมีทางขึ้น – ลง จำนวนทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง โดย รฟม. จะดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อให้การก่อสร้างทางขึ้น – ลงที่ 3 สถานีสำเหร่ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สำเร็จลุล่วงได้โดยเร็ว โดยไม่กระทบต่อภารกิจ หน้าที่ และการให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รวมถึงไม่กระทบต่อการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง และการบริหารจัดการการเดินรถของ รฟม. ในอนาคต

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้รับมอบอํานาจจากผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ (ทร.) กล่าวว่า ทร. ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวในการก่อสร้างทางขึ้น – ลง ที่ 3 สถานีสำเหร่ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางมาใช้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของ รฟม. ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและลดปัญหาการจราจรในภาพรวม

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.63 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 14.29 กิโลเมตร สถานีใต้ดิน 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 9.34 กิโลเมตร สถานียกระดับ 7 สถานี มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) อีกทั้งยังมีสถานีที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ของ รฟม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ ได้แก่ สถานีสามยอด เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมต่อกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อีกด้วย

โดยเริ่มดําเนินงานก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570 รฟม. มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ที่จะพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและครบวงจร เป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างยั่งยืนต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจของโครงการฯ เพิ่มเติมผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line@ ได้ที่ ID Line @mrtpurpleline รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044