รฟม. ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต ขยายเวลาจัดโปรโมชันแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ถึง 31 ก.ค. 66

ผู้ชมทั้งหมด 448 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  หรือ TTB ขยายระยะเวลาจัดโปรโมชันส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร ณ ห้องออกบัตรโดยสารทุก 300 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 5% (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 360 บาท ตลอดระยะเวลาการจัดโปรโมชัน) มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ใช้บัตรเครดิตของธนาคาร ในการแตะที่ประตูอัตโนมัติเพื่อชำระเงินผ่านระบบ EMV Contactless จะได้รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดการแตะที่ประตูอัตโนมัติสะสมครบทุก 300 บาท/เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 360 บาท ตลอดระยะเวลาการจัดโปรโมชัน) และมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารชำระเงินที่ห้องออกบัตรโดยสารหรือแตะที่ประตูอัตโนมัติ และแลกคะแนนสะสมทุก 300 คะแนน จะได้รับเครดิตเงินคืน 10% (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 1,200 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)  ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ttbbank.com หรือโทร 1428 และติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044