รฟม. ร่วมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ประชาชน PUBLIC LEARNING CENTER”

ผู้ชมทั้งหมด 634 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM บริษัท   ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ประชาชน PUBLIC LEARNING CENTER” ใน Concept “การเดินทางเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด”

โดยมี นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รฟม. เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธี และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้เปิดประสบการณ์เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ด้วยการจัดพื้นที่ใน Metro Mall สถานีสวนจตุจักร และภายในขบวนรถไฟฟ้า ให้กลายเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือที่น่าสนใจทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากห้องสมุดดิจิทัลทีเคพาร์ค เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย เพียงแค่สแกน QR Code และดาวน์โหลดหนังสือ E-book จากศูนย์การเรียนรู้ประชาชน

ทั้งนี้ โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ประชาชน” เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยมีแนวคิดที่จะจัดให้มีพื้นที่การเรียนรู้ หรือพื้นที่อ่านหนังสือภายในสถานีรถไฟฟ้าหรือสถานีขนส่งสาธารณะ รวมทั้งอาคารของภาครัฐ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะหาความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีพื้นที่ใช้บริการได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”