รฟม. ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ผู้ชมทั้งหมด 546 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Safety Declaration) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ทั้ง 6 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 และ 2 CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 ITD – NWR MRT JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 5 และ 6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร ประชาชน ทรัพย์สินสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเกิดความรู้สึกร่วมกันว่าจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในระหว่างดำเนินการก่อสร้างตลอดเวลา อันเป็นการนำนโยบายของ รฟม. ในการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเป็นลำดับแรก (Safety First) ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง (Zero Fatal Accident)

สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”