รฟม. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ PIC

ผู้ชมทั้งหมด 375 

รฟม. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) วงเงิน 246 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน รฟม.

โดย รฟม. ได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จํากัด และ บริษัท ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ จํากัด ในวงเงิน 246,100,000.00 บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพื่อให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารโครงการในภาพรวม

พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานที่สำคัญได้แก่ การทยอยเข้าพื้นที่ของผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีและสาธารณูปโภคตามแนวสายทาง ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570 ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจของโครงการฯ เพิ่มเติมผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line@ ได้ที่ ID Line @mrtpurpleline รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”