รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

ผู้ชมทั้งหมด 1,327 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รวมถึงตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีวัดพระราม ๙ สถานีรามคำแหง12 สถานี ศรีบูรพา อาคารจอดแล้วจร (Park&Ride)  และสถานีมีนพัฒนา

โดยได้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศงานสถานีและอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และตรวจสอบอุปกรณ์การทำงานบนที่สูงและการป้องกันวัสดุตกหล่นงานวางรางรถไฟฟ้าและงานสถานียกระดับ ซึ่ง สปอ. รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเอง คนรอบข้าง รวมถึงผู้สัญจรโดยรอบเป็นสำคัญ ตามนโยบาย “การก่อสร้างปลอดภัย 100%” ตลอดจนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : OrangeLine