รฟม.ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

ผู้ชมทั้งหมด 320 

รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีสามยอด สถานีสำเหร่ สถานีครุใน และโครงสร้างทางวิ่งหลักระหว่างสถานีพระประแดง ถึง สถานีครุใน รวมถึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่พักคนงานบริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 1

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คปอ. ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรการ ด้านความปลอดภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงตรวจสอบการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณเตือน การติดป้ายปิดเบี่ยงจราจร รวมถึงป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรงและอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident”

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044