รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ผู้ชมทั้งหมด 643 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าวไปจนถึงสถานีสำโรง บนถนนเทพารักษ์

โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางด้านฝุ่นละออง PM 2.5 เช่น การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบการติดตั้งรั้วทึบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการกำหนดเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน รวมไปถีงการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงบริเวณสถานีสำโรง และได้เน้นย้ำผู้รับสัมปทาน ให้ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและถนนสาธารณะโดยรอบโครงการฯ และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.mrta-yellowline.com และไลน์ @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044