รฟม. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู  

ผู้ชมทั้งหมด 514 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตั้งแต่บริเวณสถานีแจ้งวัฒนะ 14 (PK11) สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) และสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ

โดย สปอ.รฟม. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดเพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และLine : @MRTPinkLine และ FB :โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี