รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ผู้ชมทั้งหมด 1,312 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) บริเวณจุดก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 4 สวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร 

โดยได้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินงานขุดสำรวจทางโบราณคดี และการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อย การติดตั้งราวบันไดทางขึ้น – ลง จุดสำรวจทางโบราณคดี และการติดตั้งป้ายแจ้งค่าระดับออกซิเจนบริเวณปากบ่อหลุมสำรวจ ตลอดจนป้ายประกาศเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นแนวทางปฎิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างต่อเนื่อง