รฟม. ลงพื้นที่ติดตามความปลอดภัยการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ผู้ชมทั้งหมด 467 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (คปอ. รฟม.) ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานี

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีรามคำแหง สถานีคลองบ้านม้า สถานีมีนพัฒนา และ อาคารจอดแล้วจร (Park&Ride) โดยได้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศในส่วนของงานสถานีและอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และตรวจสอบอุปกรณ์การทำงานบนที่สูงและการป้องกันวัสดุตกหล่นในส่วนงานวางรางรถไฟฟ้าและงานสถานียกระดับ รวมทั้งการสร้างคืนพื้นที่ผิวจราจรและฟุตบาทถาวร โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำทางเท้าชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สัญจรและติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ให้มีความชัดเจน โดย คปอ. รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเอง คนรอบข้าง รวมถึงผู้สัญจรโดยรอบเป็นสำคัญ  ตามนโยบาย “การก่อสร้างปลอดภัย 100%” ตลอดจนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : OrangeLine หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”