รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ตรวจสอบงานก่อสร้างเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัย

ผู้ชมทั้งหมด 582 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี บริเวณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึงสถานีนพรัตน์ (PK26) สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) และสถานีราชภัฎพระนคร (PK15)

โดยได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานบนที่สูง ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้ครบถ้วน รวมถึงการจัดเก็บ ปกคลุม และยึดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้ตกหล่น การป้องกันประกายไฟฟ้าจากการเชื่อม และเรื่องไฟส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานและทางเดินเท้า เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการมีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด

ทั้งนี้ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และ FB :โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”