รฟม. สั่งผู้รับสัมปทานฯ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ลอกท่อระบายน้ำ เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน

ผู้ชมทั้งหมด 16,861 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ติดตามและเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ โดยกำชับให้ผู้รับสัมปทานฯ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและลำรางสาธารณะ เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยได้เริ่มลอกท่อระบายน้ำในจุดสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำและมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นลำดับแรก ได้แก่ บริเวณสถานีราชภัฏพระนคร (PK15) สถานีรามอินทรา 3 (PK17) และเตรียมดำเนินการบริเวณสถานีลาดปลาเค้า (PK18) ในลำดับถัดไป

พร้อมกันนี้ รฟม. ได้สั่งการ พร้อมกำชับให้โครงการฯ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายในช่วงฤดูฝน ควบคู่กับการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมประสานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการเร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงที เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ รฟม. ในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และเฟซบุ๊ก : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044