รฟม. เข้มเดินหน้าตรวจการปฏิบัติงานแนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ผู้ชมทั้งหมด 5,241 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.รฟม.) นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตั้งแต่บริเวณสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) สถานีราชภัฏพระนคร (PK15) และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

รวมถึงตรวจสอบการปิดล้อมพื้นที่และจัดเก็บอุปกรณ์การก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เส้นทางสัญจร ขณะเดียวกัน รฟม. ยังคงกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดและให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข  

ทั้งนี้ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และเฟซบุ๊ก : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044