รฟม. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินั่ม เป็นปีที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 434 

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล รองผู้ว่าการ (บริหาร) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินั่ม จากกิจกรรม “การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ประจำปี 2565 (Zero Accident Campaign 2022) โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ รฟม. ได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างเป็นสำคัญ จนสามารถลดสถิติอุบัติเหตุจากการให้เป็นศูนย์ และได้รับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินั่ม จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) ซึ่งถือเป็นเป็นระดับชั้นสูงสุดของรางวัลดังกล่าว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้เป็นผลสำเร็จ ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”