รฟม. เข้ารับรางวัล “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น”

ผู้ชมทั้งหมด 488 

นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ รางวัลระดับองค์กร รางวัลรอง “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น” ในงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566  (Thailand Labour Management Excellence Award 2023) ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และมีผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ของ รฟม. เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรขององค์กร และยังแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รฟม. อันเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม.    ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”