รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ผู้ชมทั้งหมด 732 

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม   ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวกระทรวงคมนาคมจัดขึ้นเพื่อจัดทำถุงของขวัญ “ส่งกำลังใจจากคมนาคม” มอบให้แก่ชุมชนและครัวเรือนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการกระทรวงคมนาคม จำนวน 300 ชุด โดย รฟม. ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ชิ้น เพื่อบรรจุในถุงของขวัญดังกล่าว ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊ก    แฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044