รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ผู้ชมทั้งหมด 933 

วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่แนวคูคลองชุมชนวัดใหม่วิเชียร เขตบางกอกใหญ่ และ พื้นที่ของ รฟม. บริเวณระหว่างสถานีท่าพระ – สถานีอิสรภาพ ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) โดยมี นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมจิตอาสานี้เป็นกิจกรรมที่ รฟม. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และชุมชนวัดใหม่วิเชียร ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อกำจัดวัชพืชในคูคลอง พัฒนาคูคลองให้สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน โดย รฟม. ได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด และ ถุงมือผ้า จำนวน 100 คู่ ในกิจกรรมดังกล่าว ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”