รฟม. เปิดตัวโครงการ PAPA Care ส่งเสริมจิตสำนึกผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เอื้อเฟื้อที่นั่งแก่กลุ่มบุคคลพิเศษ

ผู้ชมทั้งหมด 7,624 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดตัวโครงการ “PAPA Care” หรือ Priority Accessible Purple Line Area เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะในกลุ่มผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ได้คอยดูแลกันและกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันที่นั่งให้แก่ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และพระภิกษุ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่คนทุกคนสามารถเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมกับได้เพิ่มที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ (Priority Seat) ในตำแหน่งใกล้ประตูเข้า – ออกรถไฟฟ้า จากเดิม 6 ที่นั่งต่อตู้ เป็น 12 ที่นั่งต่อตู้ สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ครบทุกขบวนแล้ว

นอกจากนี้ รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) จะดำเนินการเพิ่มที่นั่ง Priority Seat ในขบวนรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) เป็นลำดับถัดไป เพื่อมุ่งพัฒนาบริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกประเภทอย่างเสมอภาค ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”