รฟม.เปิดทดลองให้บริการอาคารจอดรถอัจฉริยะ

ผู้ชมทั้งหมด 861 

กระทรวงคมนาคม และ รฟม. มอบของขวัญให้ประชาชน เปิดทดลองให้บริการอาคารจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking) สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามที่ รฟม. ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระยะทางรวม 19 กิโลเมตร สถานีรถไฟฟ้าจำนวน 16 สถานี ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 1 แห่ง และอาคารจอดแล้วจร 2 แห่งนั้น ปัจจุบัน รฟม. ได้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการบริหารจัดการเดินรถเรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้ รฟม. ได้เปิดทดลองให้บริการอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ของโครงการ ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สถานีแยก คปอ. และ สถานีคูคต ซึ่งเปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุถึงสถานีคูคต ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยจะยังไม่เก็บค่าบริการ เพื่อให้ประชาชนนำรถส่วนบุคคลมาจอดและเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวก สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นับเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ให้แก่ประชาชน

สำหรับอาคารจอดแล้วจรสถานีแยก คปอ. ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาออก) กิโลเมตรที่ 25 มีรูปแบบเป็นลานจอดรถกลางแจ้งและอาคารจอดรถ 3 ชั้น รองรับรถยนต์ได้ทั้งหมด 1,042 คัน ส่วนอาคารจอดแล้วจรสถานีคูคต ตั้งอยู่บริเวณถนนลำลูกกา (ฝั่งขาเข้า) ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรคูคตมีรูปแบบเป็นอาคารจอดรถ 6 ชั้น รองรับรถยนต์ได้ 713 คัน

ทั้งนี้ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) รองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการทุกประเภท อาทิ ลิฟต์โดยสาร ห้องน้ำ ที่จอดรถผู้พิการ ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงสะพานรถยนต์เชื่อมทางเข้าอาคารจอดรถเพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณจุดกลับรถ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ รฟม. ได้นำเทคโนโลยีระบบจอดรถอัจฉริยะ หรือ Smart Parking มาเริ่มทดลองให้บริการพื้นที่จอดรถในโครงการนี้เป็นที่แรก เช่น เครื่องจำหน่าย  บัตรจอดรถอัตโนมัติ ระบบแนะนำช่องจอดรถว่าง ตู้ชำระค่าบริการอัตโนมัติซึ่งสามารถชำระค่าบริการในรูปแบบเงินสดและคิวอาร์โค้ด (QR Code) ระบบจำเลขทะเบียนรถภายในอาคารจอดรถเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาตำแหน่งที่จอดรถได้ง่าย รวมถึงในอนาคตจะมีการพัฒนา Application บน Smart Phone เพื่อให้บริการจองที่จอดรถล่วงหน้า และการสมัครสมาชิกและต่ออายุสำหรับผู้ใช้บริการที่จอดรถรายเดือนฃทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

นอกจากนี้ รฟม. ได้จัดเตรียมพื้นที่ศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทาง (Intermodal Transportation Facilities : ITF) ไว้บริเวณอาคารจอดแล้วจร ทั้ง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ อาทิ จุดจอดรถโดยสารประจำทาง ขสมก. จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน สามารถรองรับการเดินทางทุกรูปแบบ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044