รฟม. เปิดให้บริการท่าเรือพระนั่งเกล้าอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้ชมทั้งหมด 594 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เปิดให้บริการท่าเรือพระนั่งเกล้าอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงคมนาคมให้เกิดเป็นรูปธรรมในรูปแบบ ล้อ ราง เรือ โดยท่าเรือพระนั่งเกล้านับเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมต่อที่มีความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการเชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างรถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า MRT และเรือโดยสารสาธารณะ

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจำทาง รฟม. ได้จัดทำจุดจอดรถโดยสารประจำทาง พร้อมอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่บริเวณใต้สถานีสะพานพระนั่งเกล้า โดยปัจจุบัน ขสมก. ได้จัดให้มี รถโดยสารประจำทาง สาย 63 เส้นทาง รฟม. พระนั่งเกล้า – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสาย 114 เส้นทาง รฟม. พระนั่งเกล้า – แยกลำลูกกา เข้ามาให้บริการแล้ว

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางต่อด้วยเรือโดยสารสาธารณะสามารถเดินทางต่อด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา เรือด่วนพิเศษธงเขียว เส้นทาง จากท่าปากเกร็ด-ท่าเรือพระนั่งเกล้า-สาทร และเรือโดยสารไฟฟ้า Mine Smart Ferry ให้บริการ ณ ท่าเรือพระนั่งเกล้า ในช่วงเช้า จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 07.50 น. และในช่วงเย็น เวลา 16.20 – 17.45 น. และในอนาคตจะมีการเปิดให้บริการเรือด่วนปรับอากาศธงแดง เส้นทางท่าเรือพระนั่งเกล้า – สาทร เพิ่มเติมด้วย ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.thและเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ CallCenter รฟม. โทร.0 2716 4044