รฟม. โชว์ยอดผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงพุ่งแตะ New High

ผู้ชมทั้งหมด 163 

รฟม. โชว์ยอดผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง กว่า 8 หมื่นคนต่อเที่ยวต่อวัน พุ่งแตะ New High ตั้งแต่เปิดให้บริการ ผลจากนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย

นายวิทยา พันธุ์มงคล รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่รฟม. ได้นำนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท ของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น

โดยดำเนินการในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ก่อนเป็นลำดับแรก ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 จากนั้นในระยะที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จึงเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 20 บาท สำหรับผู้เดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี (สายสีแดง) โดยใช้บัตร EMV Contactless ใบเดียวกัน และเปลี่ยนถ่ายระบบ ณ สถานีบางซ่อน ภายในระยะเวลา 30 นาที พบว่า ในช่วงดำเนินนโยบาย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 64,582 คนต่อเที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,197 คนต่อวัน จากช่วงก่อนดำเนินนโยบาย (16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566) ที่มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 58,385 คนต่อเที่ยวต่อวัน

ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนมีจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 86,639 คนต่อเที่ยวต่อวัน ถือเป็นสถิติผู้ใช้บริการสูงสุด (New High) นับตั้งแต่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการแก่ประชาชน โดยสถานีที่มีผู้โดยสารสูงสุด คือ สถานีตลาดบางใหญ่ มีจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 9,856 คนต่อวัน

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันนายสุรพงษ์ ยังมอบหมายให้ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีคลองบางไผ่ ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ให้เป็นศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตก (คลองบางไผ่) โดยสามารถเปิดให้บริการจุดจอดรถรับ-ส่ง รถโดยสารประจำทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ในพื้นที่สถานีคลองบางไผ่ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา และส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ณ สถานีคลองบางไผ่ ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,992 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งเดือนแรก 7.02%

ดังนั้น รฟม. จึงเชื่อมั่นว่า ศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตกแห่งนี้จะมีศักยภาพในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น ด้วยเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบขนส่งสาธารณะทางบกและทางรางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Transport) อำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ประชาชนได้ ประกอบกับการดำเนินการตามนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท จะช่วยให้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้รฟม.จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองความต้องของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครได้เป็นอย่างดี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044