รฟม. เร่ง “ซิโน-ไทย” ติดตั้งระบบระบายน้ำบนถ.ศรีนครินทร์

ผู้ชมทั้งหมด 1,048 

รฟม. เร่ง “ซิโน-ไทย” ติดตั้งงานระบบระบายน้ำบนถ.ศรีนครินทร์ บริเวณแยกลาซาล ถึงคลองสำโรงบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เร่งรัดให้ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ดำเนินการงานระบบระบายน้ำ บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลาซาล ถึงคลองสำโรง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ดังนี้

  • บริเวณแยกลาซาล ดำเนินการวางท่อระบายน้ำถาวร โดยได้ทำทางน้ำไหลชั่วคราว เพื่อระบายน้ำลงคลองบางนา ควบคู่กันไป
  • บริเวณแยกศรีเทพา ดำเนินการวางท่อระบายน้ำถาวร  และขุดร่องระบายน้ำชั่วคราว พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ไว้เพื่อเร่งระบายน้ำอีกด้วย
  • บริเวณเกาะกลางถนน จากปากซอยวัดด่าน – คลองสำโรง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรากโครงสร้าง Walkway ของสถานีศรีด่าน โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำถาวร ควบคู่กันไป

อีกทั้ง ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บนถนนศรีนครินทร์ ช่วงระหว่างแยกลาซาล ถึงคลองสำโรง และนถนนเทพารักษ์ ขุดร่องน้ำชั่วคราว บริเวณแยกเทพารักษ์ ระบายลงคลองสำโรง โดยจะดำเนินการวางท่อระบายน้ำถาวรควบคู่กันไปและได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ชุด ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับดูแลงานระบบระบายน้ำโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที