รฟม. เร่ง EBM คืนผิวจราจรบนถนนลาดพร้าว – ศรีนครินทร์ – เทพารักษ์

ผู้ชมทั้งหมด 302 

รฟม. เร่ง EBM คืนผิวจราจรบนถนนลาดพร้าว – ศรีนครินทร์ – เทพารักษ์ในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เร่งรัดให้ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด มหาชน (EBM) ผู้รับสัมปทาน ดำเนินงานคืนผิวจราจรบนถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์ และถนนเทพารักษ์ ซึ่งเป็นแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรงในส่วนที่ไม่มีงานก่อสร้างทั้งของโครงการฯ และของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่คงค้างอยู่โดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาของโครงการแล้วเสร็จ 100% และสามารถคืนช่องจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเหลือเพียงบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อคืนสภาพผิวจราจรถาวร

อย่างไรก็ตามในระหว่างการดำเนินงานของโครงการได้มีการดำเนินงานก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึงงานก่อสร้างโครงการอื่นที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับโครงการ ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ เช่น บริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณซอยลาดพร้าว 115 – สามแยกบางกะปิ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิ – เสรีไทย และ บริเวณทางรถไฟสายตะวันออก – คลองหัวหมาก ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก อยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกพัฒนาการ เป็นต้น โดย รฟม. ได้กำชับให้ผู้รับสัมปทานเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน รฟม. เตรียมจะเชิญหน่วยงานสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวข้อง มาหารือร่วมกันเพื่อกำกับควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และจะพิจารณาทยอยคืนช่องจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนให้ได้มากที่สุดต่อไป

ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยก ระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”