รฟม. – แขวงทางหลวงนนทบุรี กำชับผู้รับเหมาเร่งขุดลอกท่อระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง

ผู้ชมทั้งหมด 530 

รฟม. จับมือ แขวงทางหลวงนนทบุรี สั่งผู้รับเหมา เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมกำชับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตามแนวเส้นทางโครงการฯ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี พร้อมด้วย แขวงทางหลวงนนทบุรี ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างของโครงการฯ บนถนนติวานนท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ รวมทั้งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณรามอินทราซอย 5 ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้สั่งการให้โครงการฯ จัดทำแผนการแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากการก่อสร้างและ เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ ตามแนวก่อสร้างของโครงการฯ รวมทั้งรายงานผลการแก้ไขตามแผนเร่งด่วน และแผนตามวาระอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมถึงเฝ้าระวังจุดพื้นที่เสี่ยงบนถนนตามแนวสายทางของโครงการฯ ที่อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายในช่วงฤดูฝน โดยมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ช่วยอำนวยความสะดวก รวมทั้งดำเนินการประสานให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและร่วมกันดำเนินการเร่งระบายน้ำอย่างทันท่วงที เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในกรณีฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ รฟม. ในการให้ความสำคัญแก่ประชาชน และชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์@MRTPinkLine และ เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม.เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0-2716-4044