รฟม. และปลัดสำนักนายกฯ ติดตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง-สายสีชมพู

ผู้ชมทั้งหมด 425 

รฟม. ให้การต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานของ รฟม. ในการให้บริการที่จอดรถ MRT สายสีม่วง และการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของ รฟม. ในการให้บริการอาคารจอดแล้วจร ของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ณ อาคารจอดแล้วจร สถานีแยกนนทบุรี 1 และ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ณ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี และ สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้แทน รฟม. ให้การต้อนรับ

ในการนี้ รฟม. ได้บรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานการให้บริการที่จอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ซึ่งมีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อาคารจอดแล้วจรสถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 ซึ่งเปิดให้บริการจอดรถยนต์ทั้งแบบรายวันและรายเดือน สามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 4,900 คัน ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เพื่อให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกและเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาการจราจรและลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5

จากนั้น คณะเดินทางไปยังสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีความก้าวหน้างานโยธา 90.06% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 87.02% และความก้าวหน้าโดยรวม 88.51% (ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565)

 พร้อมกันนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ได้ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ พบว่า เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน EIA  และได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในระหว่างการก่อสร้าง การลดฝุ่น PM2.5 การระบายน้ำ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชน ซึ่ง รฟม. ได้กำกับให้ผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามมาตรการฯ อย่างเข้มงวด โดยจัดรถดูดฝุ่นล้างพื้นถนนบริเวณแนวก่อสร้างอยู่เสมอ ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกและทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร/รถบรรทุกที่ใช้ในงานก่อสร้างไม่ให้มีควันดำ/ควันขาว ห้ามไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้หากไม่มีการปฏิบัติงาน ปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด ตลอดจนพิจารณาคืนผิวจราจรให้มากที่สุด โดยประสานตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดในการเพิ่มความคล่องตัวของการจัดจราจร เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด อันเป็นสาเหตุหลักของการสะสมปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องปล่อยละอองน้ำระบบ High Pressure เพื่อกำจัดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง ช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ทั้งนี้ รฟม. จะเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่แก่ประชาชนได้โดยเร็วที่สุด อันจะเป็นการบรรเทามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างยั่งยืนสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร.  0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”