รฟม. ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Nippon Travel Agency Co.,Ltd.

ผู้ชมทั้งหมด 285 

นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Nippon Travel Agency Co.,Ltd. (บริษัทในเครือ JR West Japan Railway  Company) โดยมี Mr. Hideyuki Akiyama กรรมการบริหาร รองผู้จัดการทั่วไปธุรกิจการท่องเที่ยว หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมธุรกิจ Mobility as a Service (MaaS) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสำนักงาน รฟม.

ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. การขนส่งใน กรุงเทพมหานคร การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการเดินทางโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน นอกจากนี้ยังเสนอแผนยุทธศาสตร์และแนวโน้มในอนาคตของ รฟม. พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตของการท่องเที่ยวแบบ MaaS (ครอบคลุมการเดินทางและการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่แบบครบวงจร) เพื่อเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งต่อยอดให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”