รฟม.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ชมทั้งหมด 976 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล จากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 จำนวน 370 คน นำโดยพลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด รองประธานคณะกรรมการกิจกรรมทัศนศึกษาและการเดินทางโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีอิสรภาพถึงสถานีหัวลำโพง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าและการโดยสารรถไฟฟ้า ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการนั่งรถไฟฟ้ากับน้องทันใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและประสบการณ์ในการโดยสารรถไฟฟ้า ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเท่าเทียม แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์