รฟม. ให้การต้อนรับ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าภูเก็ต

ผู้ชมทั้งหมด 415 

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการด้านคมนาคมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย  และโครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo 2028 ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดย รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย รวมถึงการศึกษาปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสม เพื่อปรับลดต้นทุนโครงการฯ  ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ให้สามารถเปิดให้บริการได้เร็วขึ้นโดยมีอัตราค่าโดยสารที่ถูกลง เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028 ซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่มาให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายให้ รฟม. เร่งรัดดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตโดยแบ่งเป็นระยะ และจะต้องยึดหลักสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สะอาด ราคาเป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย มีระยะทางรวมของโครงการประมาณ 58.5 กิโลเมตร จำนวนสถานีทั้งหมด 23 สถานี มีจุดเริ่มต้นโครงการระยะที่ 1ฯ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ไปสิ้นสุดที่สถานีฉลอง ซึ่งอยู่ใกล้กับห้าแยกฉลอง โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่บริเวณสถานีถลาง และมีอาคารจอดแล้วจร จำนวน 2 แห่ง ที่บริเวณสถานีขนส่ง และสถานีฉลอง สำหรับเส้นทางของส่วนต่อขยายไปยังท่าฉัตรไชย จะมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณสถานีเมืองใหม่ ไปสิ้นสุดที่สถานีท่าฉัตรไชย ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044