รฟม. – BEM ขยายเวลาตรึงค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ถึง 31 ก.ค. 65

ผู้ชมทั้งหมด 598 

รฟม. – BEM จำหน่ายเที่ยวโดยสาร (Pass) รถไฟฟ้า MRT ในราคาเดิม ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2566
ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้าและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบภาวะเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นราคาน้ำมันจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

โดยกำหนดให้จำหน่ายเที่ยวโดยสาร (Pass) เพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และ สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ในราคาจำหน่ายเดิมไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT Plus และ MRT ประเภทบุคคลทั่วไป บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการ ดังนี้

PL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีม่วง สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทุกสถานี ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว, ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว, ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว, ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว, ประเภท 60 เที่ยว ราคา 1,200 บาท เฉลี่ย 20 บาท/เที่ยว โดยใช้เดินทางได้นานถึง 60 วัน จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท

BL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีน้ำเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ทุกสถานี ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว, ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว, ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว, ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)

ML Adult Pass ใช้เดินทางข้ามสายระหว่าง MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี ประเภท 15 เที่ยว ราคา 810 บาท เฉลี่ย 54 บาท/เที่ยว, ประเภท 25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท เฉลี่ย 52 บาท/เที่ยว, ประเภท 40 เที่ยว ราคา 2,000 บาท เฉลี่ย 50 บาท/เที่ยว, ประเภท 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท เฉลี่ย 45 บาท/เที่ยว, (จากอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาท)

ทั้งนี้ โปรโมชั่นเที่ยวโดยสารมีกำหนดเริ่มใช้งานภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสาร หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก (ยกเว้น PL Adult Pass ประเภท 60 เที่ยว 60 วัน จะสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทาง  ครั้งแรก) โดยไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ สำหรับบัตรนักเรียนนักศึกษายังคงได้รับส่วนลด 10% เด็กและผู้สูงอายุได้รับส่วนลด 50% ทุกเที่ยวเดินทางเช่นเดิม

สำหรับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT นั้น รถไฟฟ้า MRT มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารยังคงสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19ในระบบรถไฟฟ้า MRTสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยโดยรวมในการใช้บริการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 02624 5200 และติดตามข้อมูลข่าวสารรฟม.ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม. โทร.0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”