“รมว.พลังงาน” ยันนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหา “ราคาพลังงาน” แพง

ผู้ชมทั้งหมด 11,616 

“พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” รองนายกฯและรมว.พลังงาน ยันรัฐบาลชุดนี้ มุ่งแก้ไขปัญหาพลังงาน 5 ด้าน เร่งกดราคาพลังงาน รื้อโครงสร้างระยะยาวทั้งไฟฟ้าและน้ำมันกำกับดูแลให้เป็นธรรม ส่งเสริมพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงไฟฟ้า ย้ำให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนมากกว่าภาคธุรกิจ ดันส่งเสริมอุตสาหกรรมรถอีวี

วันนี้(12 ก.ย.2566) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภาเป็วันที่ 2 โดยระบุว่า จากการสรุปปัญหาเรื่องพลังงานที่สมาชิกสภาฯได้แสดงความห่วงใยนั้นพบว่า มี 5 ด้าน สำคัญ 1.ราคา 2.โครงสร้างและกิจการการใช้บริการ 3.การกำกับดูแลของภาครัฐ 4.การให้สิทธิภาคเอกชนที่ถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ และ5.การให้บริการที่ไม่ทั่วถึงและพลังงานทางเลือก ซึ่งในความเป็นจริงเรื่องพลังงานไม่ได้เป็นปัญหาแค่การดำรงชีพหรือธุรกิจ แต่พลังงานเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศของรัฐ และปัจจุบันยังเป็นเรื่องความมั่นคงของการดำรงชีพด้วย แม้จะไม่ใช่ปัจจัย4 แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นของประชาชน เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หรือ การมีพลังงานให้เพียงพอ ในราคาถูกที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม จึงเป็นเรื่อสำคัญ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญและเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ประเด็นเรื่องแรก “ราคาพลังงาน” รัฐบาลก็จะให้ความสำคัญและเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยการแก้ไขปัญหาจะแบ่งเป็น ระยะสั้น ที่ต้องดำเนินการในทันที ภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน แต่ในระยะยาว จะต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างราคาทั้งไฟฟ้า และน้ำมัน เพื่อให้มีพลังงานใช้ที่เพียงพอให้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชน

ส่วนประเด็นของประเด็น “โครงสร้างพลังงาน” นั้นมีความสำคัญ เพราะจะมีทั้งโครงสร้างการผลิตและราคา จากที่มาของต้นทุนการผลิตทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน ก็ต้องมาดูความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งราคาและเรื่องของการให้บริการ

ขณะที่ปัญหา “การกำกับดูแลด้านพลังงาน” ซึ่งมีโอกาสได้ดูกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันก็คิดว่าคงจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การกำกับดูแลเรื่องของพลังงานดีขึ้น

และอีกเรื่องที่สำคัญคือ “การใช้บริการที่ไม่ทั่วถึง” ซึ่งส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง ผมเองก็เคยได้รับการร้องเรียนในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯและก็เคยทำงานในรัฐบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าที่เป็นปัญหาในต่างจังหวัด ควรจะต้องส่งเสริมเรื่องพลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์ฯ และพลังงานน้ำ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ให้มากขึ้น ซึ่งรัฐบาลชุดนี้จะเข้าไปดูแลสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงไฟฟ้ามากขึ้น

รวมทั้ง ที่สำคัญจะมุ่งเน้นเรื่องของไฟฟ้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ส่งเสริมอุตสาหกรรมอีวี แต่ว่าตรงนี้จะมีผลกระทบการใช้พลังงานไฟฟ้า เพราะช่วยประหยัดน้ำมันแต่มากินไฟฟ้ามากขึ้น ก็จะต้องดูเรื่องการผลิตไฟฟ้าให้เสถียร เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการใช้

ขอให้สมาชิกฯ มั่นใจได้ว่า รัฐบาลชุดนี้จะให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนมากกว่าการทำธุรกิจ ด้านพลังงานเราจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการ หรือเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมให้เร็วที่สุด และจะวางโครงสร้างปัญหาการกำหนดราคาในระยะยาวให้เกิดมรรคผลกับพี่น้องประชาชนและประเทศในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ”