รวมพลสาวก Tesla เปิดประสบการณ์พลังงานไฟฟ้า และสถานีชาร์จ EleX by EGAT

ผู้ชมทั้งหมด 3,100 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Tesla กว่า 70 คน ร่วมงาน “Tesla Thailand Meeting” พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในโอกาสเดียวกันนี้ กฟผ. ได้แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน EleXA และสถานีชาร์จ EleX by EGAT เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน และนำผู้ร่วมกิจกรรมเปิดประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า เยี่ยมชมนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ กฟผ. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผู้ใช้ EV ในประเทศไทยให้เติบโตผ่าน EGAT EV Business Solutions ซึ่งการใช้รถ EV เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์การมุ่งสู่พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน และการลดปัญหา PM2.5 อีกด้วย