รับเหมาไทย-ต่างชาติ แห่ซื้อซองประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ผู้ชมทั้งหมด 492 

12 ผู้รับเหมา!! ไทย-ต่างชาติ แห่ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding – ICB) ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564 นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเรียนว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวรวม 12 ราย (บริษัทไทย จำนวน 7 ราย และบริษัทต่างชาติ จำนวน 5 ราย) โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาฯ แบ่งออกได้ ดังนี้

สัญญาที่ 1 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ จำนวน 10 ราย

สัญญาที่ 2 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า จำนวน 10 ราย

สัญญาที่ 3 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพระพุทธยอดฟ้า จำนวน 10 ราย

สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า – ดาวคะนอง จำนวน 10 ราย

สัญญาที่ 5 งานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างยกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน จำนวน 9 ราย

สัญญาที่ 6 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน – ครุใน จำนวน 7 ราย

ทั้งนี้ รฟม. ได้กำหนดให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ที่จะเข้าร่วมการประกวดราคาครั้งนี้ ยื่นข้อเสนอประกวดราคาฯ ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570