ราช กรุ๊ปปิดดีลซื้อ Nexif Energy Joint Venture ววงเงินกว่า2หมื่นล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 559 

ราช กรุ๊ปปปิดดีลซื้อ Nexif Energy Joint Venture มูลค่าจำนวน 605 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 2.15 หมื่นล้านบาท เป็นผู้ถือหุ้น Nexif Energy ‘s project portfolio และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนNexif Ratch Energy Investments Pte.Ltd พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนและแบตเตอรี่ที่มีอยู่เดิมและแสวงหาโครงการใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย

นางสาวสมศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ได้บรรลุผลสำเร็จในการเข้าซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนใน Nexif Energy Joint Venture มูลค่าจำนวน 605 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 21,470 ล้านบาท) ของบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน ส่งผลให้ RHIS เป็นผู้ถือหุ้น Nexif Energy ‘s project portfolio และได้จัดตั้ง Nexif Ratch Energy Investments Pte.Ltd เป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ Nexif Energy

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาโครงการที่มีอยู่เดิมให้แล้วเสร็จ และแสวงหาโครงการใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเครือรัฐออสเตรเลีย

Nexif Energy’s project portfolio ประกอบด้วย สินทรัพย์ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม และระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ ทั้งในประเทศไทย เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา รวมจำนวน 24 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบกและในทะเล 12 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม 2 โครงการ และโครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ 4 โครงการ