ราช กรุ๊ป ขานรับรื้อแผนพีดีพี จ่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนแตะ 35-40%

ผู้ชมทั้งหมด 595 

“ชูศรี เกียรติขจรกุล” ซีอีโอ ราช กรุ๊ปคนใหม่ สานต่อเป้าหมายกำลังผลิต 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2568 สร้างมูลค่าธุรกิจ 2 แสนล้านบาท ดันสิ้นปีนี้เพิ่มกำลังผลิตใหม่เข้าเป้า 1,000 เมกะวัตต์ จ่อปรับสัดส่วนผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแตะ 35-40% ขานรับรัฐปรับพีดีพีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(29 ก.ย.2564) นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ซีอีโอ ราช กรุ๊ป(RATCH) ที่จะเกษียณอายุการทำงานลงในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ได้ส่งต่อภารกิจซีอีโอ ให้กับ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนที่ 7 ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ และถือเป็นผู้นำสุภาพสตรีคนแรกขององค์กร ที่จะเข้ามาสานต่อภารกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร และพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดการดำรงตำแหน่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลงทุนกำลังการผลิตเพิ่มได้กว่า 2,000 เมกะวัตต์ จนมาอยู่ที่ 8,292 เมกะวัตต์ และคาดว่าในสิ้นปีนี้จะมีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาอีก 1,000 เมกะวัตต์ ทำให้กำลังผลิตรวมสิ้นปีจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ เนื่องจาก บริษัทยังมีโครงการโรงไฟฟ้าไพตันที่อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ หากประสบความสำเร็จบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนมูลค่ากิจการอยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านบาท

ดังนั้น มั่นใจว่าบริษัท จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2568 วางเป้าหมายกำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 เมกะวัตต์  และมีมูลค่ากิจการอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีรายได้และสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กระจายการลงทุนไปยังโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในระยะยาว โดยกำหนดเป้าหมายไว้ปีละ 5% ของงบลงทุน อีกทั้งยังสามารถสร้างฐานธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลไกทำให้การขยายและต่อยอดการลงทุนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ลาว ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนามเป็นประเทศ ล่าสุด

นายกิจจา กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน บริษัท มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อยู่ที่ 1,300 เมกะวัตต์ หรือ คิดเป็นสัดส่วน 15% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25% หรือ 2,500 เมกะวัตต์ในปี 2568 ซึ่งขณะนี้ มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพิ่มเป็น 35-40% ตามนโยบายภาครัฐ ที่อยู่ระหว่างเตรียมการปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ(PDP) ฉบับใหม่ ที่มีเป้าหมายจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50% ทั้งนี้ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนให้บริษัท บรรจุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 25% ในปี 2568

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ กล่าวว่า พร้อมสานต่อภารกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของราช กรุ๊ป ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขีดความสามารถบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนายกระดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาลให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

รวมถึง การบริหารและวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการลงทุน เพื่อให้เป้าหมายกำลังการผลิต 10,000 เมกะวัตต์ และมูลค่ากิจการ 200,000 ล้านบาท บรรลุผลสำเร็จ

“ดิฉันจะนำความรู้และประสบการณ์เข้ามาเสริมในการบริหารการลงทุนการเงิน ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการประสิทธิภาพการใช้งบลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเครื่องมือทางการเงินที่มีต้นทุนสมเหตุสมผลและเหมาะกับลักษณะของโครงการสำหรับรองรับการลงทุนในช่วง 5 ปีข้างหน้า  ตลอดจนการบริหารจัดการผลตอบแทนหรือรายได้ของกิจการที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระแสเงินสดของบริษัทมีความมั่นคงและแข็งแกร่ง”