“ราช กรุ๊ป” คว้า รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 กลุ่มทรัพยากร

ผู้ชมทั้งหมด 620 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 กลุ่มทรัพยากร” จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 ร่วมด้วยนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร โดยมีนางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบรางวัล 

สำหรับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ด้วยการจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 (300 Best Public Companies of The Year 2021) จากบริษัทจดทะเบียนหรือภาคธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยพิจารณาผลประกอบการปี 2563 ด้วยหลักเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร  ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 กลุ่มทรัพยากร”