ร้อนจัด! พีคไฟฟ้า ปี2567 พุ่งครั้งที่ 3  แตะ 33,340 MW

ผู้ชมทั้งหมด 713 

ความต้องการใช้ไฟฟ้า ปี2567 พุ่งครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 เวลา 21.00 น. แตะ 33,340 เมกะวัตต์ ใกล้ชนระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 2566 อยู่ที่ 34,827 เมกะวัตต์ เหตุสภาพอากาศร้อนสะสมต่อเนื่อง

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ปี 2567 เกิดขึ้นแล้วเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 เวลา 21.00 น. โดยมียอดการใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ 33,340 เมกะวัตต์ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนสะสมหลายวัน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35-43 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อผ่อนคลายความร้อน  

โดยพีคไฟฟ้าดังกล่าว ยังต่ำกว่า ยอดพีคไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไทย ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2566 เวลา 21.41 น. มียอดพีคไฟฟ้าสูงสุดที่ 34,827 เมกะวัตต์

ล่าสุด การใช้ไฟฟ้า วันที่ 2 เม.ย. 2567 เวลา 14.22 น. มียอดการใช้ไฟฟ้าแตะ 31,476 เมกะวัตต์ ซึ่งหากอากาศร้อนสะสมต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ในปี 2567 เกิดพีคไฟฟ้าขึ้นอีก และอาจทำลายสถิติพีคไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2567 เกิดพีคไฟฟ้าเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 19.24 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 30,989 เมกะวัตต์ และครั้งที่  2 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 เวลา 19.47 น. มียอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 32,704 เมกะวัตต์ 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คาดการณ์พีคไฟฟ้าของปี 2567 อาจแตะระดับ  35,000-36,000 เมกะวัตต์ หากสภาพอากาศร้อนสะสมยาวนาน และไม่มีฝนมาช่วย