ร้อนต่อเนื่อง! พีคไฟฟ้า ปี2567 พุ่งครั้งที่ 7  แตะ 34,656 MW

ผู้ชมทั้งหมด 470 

ความต้องการใช้ไฟฟ้า ปี2567 พุ่งครั้งที่ 7  วันที่ 6 เม.ย. 2567 เวลา 20.54 น. แตะระดับ 34,656.4 เมกะวัตต์ ใกล้ชนระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 2566 อยู่ที่ 34,827 เมกะวัตต์ เหตุสภาพอากาศร้อนสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับวันหยุดติดกัน 3 วัน ส่งผลให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าคลายร้อนเพิ่มขึ้น

ปี 2567 ประเทศไทย มียอดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) เกิดขึ้นแล้วเป็นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2567 เวลา 20.54 น. โดยมียอดการใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ 34,656.4 เมกะวัตต์ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนสะสมหลายวัน ประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่าง วันที่ 6-8 เม.ย.2567 ส่งผลให้ประชาชนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อคลายความร้อนมากขึ้น จึงทำให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าขึ้นพร้อมกัน 

โดยพีคไฟฟ้าดังกล่าว ยังถือว่าต่ำกว่า ยอดพีคไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไทย ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2566 เวลา 21.41 น. มียอดพีคไฟฟ้าสูงสุดที่ 34,827 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ในปี 2567 เกิดพีคไฟฟ้าขึ้นแล้ว 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 19.24 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 30,989.3 เมกะวัตต์

ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  7  มี.ค. 2567 เวลา 19.47 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 32,704 เมกะวัตต์

ครั้งที่  3 เมื่อวันที่  1 เม.ย. 2567 เวลา 21.00 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 33,340 เมกะวัตต์

ครั้งที่  4 เมื่อวันที่  2 เม.ย. 2567 เวลา 20.51 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 33,827.1 เมกะวัตต์

ครั้งที่  5 เมื่อวันที่  4 เม.ย. 2567 เวลา 21.00 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 34,196.5 เมกะวัตต์

ครั้งที่  6 เมื่อวันที่  5 เม.ย. 2567 เวลา 22.22 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 34,277.4 เมกะวัตต์

ครั้งที่  7 เมื่อวันที่  6 เม.ย. 2567 เวลา 20.54 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 34,656.4 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คาดการณ์พีคไฟฟ้าของปี 2567 อาจแตะระดับ  35,000-36,000 เมกะวัตต์ หากสภาพอากาศร้อนสะสมยาวนาน และไม่มีฝนมาช่วย