ลงนามสัญญาจ้างผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16

ผู้ชมทั้งหมด 723 

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ กฟผ. และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปฏิบัติงานที่บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กฟผ. ตามมติคณะรัฐมนตรี 

แต่งตั้งนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 (3 มีนาคม 2567) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา