วว. ผนึก อินโนบิก (เอเซีย) พัฒนาอาหารเสริมปรับสมดุลทางเดินอาหาร-ไขมันพอกตับ

ผู้ชมทั้งหมด 494 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.นพ.ดร. สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล   ปลัดกระทรวง อว. ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน  ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีอาหาร  บ่มเพาะธุรกิจไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ 

พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ  BCG  ระหว่าง ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร.บุรณิน  รัตนสมบัติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด มุ่งนำร่องพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย  ที่มีประสิทธิภาพช่วยปรับสมดุลทางเดินอาหาร  ไขมันพอกตับ  และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  วางแผนจำหน่ายภายในปีนี้ 

โดยจะร่วมผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ