“วิทยุการบิน”ปรับเส้นทางบินทิศทางการวิ่งขึ้น-ลงเครื่องบิน

ผู้ชมทั้งหมด 809 

วิทยุการบิน” แจงปรับเส้นทางบินและทิศทางการวิ่งขึ้น-ลงเครื่องบิน ช่วงลมเปลี่ยนทิศฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกเที่ยวบิน

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินได้มีการปรับเส้นทางบินและปรับทิศทางการวิ่งขึ้น-ลง และร่อนลงของเครื่องบิน ทั้งสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ ด้วยกระแสลมเปลี่ยนทิศทางในฤดูหนาว ที่เป็นกระแสลมค่อนข้างแรง ซึ่งพัดจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-20 น็อต หรือ 25-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นลักษณะอากาศปกติ ในช่วงฤดูหนาว

โดยเครื่องบินที่ทำการร่อนลงสู่สนามบินดอนเมือง จะทำการบินมาจากทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ เพื่อให้ทำการบินสวนกับทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว  จึงทำให้เครื่องบินมีความจำเป็นต้องทำการบินผ่านเขตเมืองกรุงเทพมหานคร อาทิ ย่านบางเขน ลาดพร้าว ดินแดง เพชรบุรี สุขุมวิท คลองเตย เพื่อร่อนลงสู่สนามบิน

สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ การปรับใช้เส้นทางบิน จะเป็นไปในลักษณะเดียวกับสนามบินดอนเมือง คือ เครื่องบินจะทำการวิ่งขึ้นและร่อนลง จากทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ ในช่วงฤดูหนาวเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เช่นกัน ซึ่ง บวท. ได้เตรียมพร้อมบริหารจราจรทางอากาศในช่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูหนาว โดยได้ประสานงานแจ้งข้อมูลให้นักบินและสายการบินทราบเรื่องการปรับเส้นทางบินและปรับทิศทางการวิ่งขึ้น-ลง ของเครื่องบิน นอกจากนี้ยังประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการให้บริการจราจรทางอากาศน้อยที่สุด  

อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ลักษณะอากาศของสนามบินดอนเมืองในช่วงฤดูหนาวนี้ ยังคงเป็นกระแสลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ความเร็วไม่เกิน 10 น็อต หรือ 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นทิศทางและความเร็วลม ที่ยังคงอยู่ในค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่เครื่องบินสามารถยอมรับการวิ่งขึ้นและร่อนลงได้  ในเส้นทางบินปกติ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสความเร็วลมที่เกินกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัย บวท. ก็มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางบินให้เป็นลักษณะทำการวิ่งขึ้นและร่อนลง จากทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ ซึ่งต้องผ่านเขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตามพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บวท. ได้เฝ้าติดตามลักษณะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนและบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกเที่ยวบินที่ทำการบิน