วิทยุการบินฯ คาดเปิดประเทศเต็มรูปแบบ หนุนปริมาณเที่ยวบินปีนี้เพิ่ม 41%  

ผู้ชมทั้งหมด 404 

วิทยุการบินฯ คาดการณ์หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ก.ค. นี้ ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 1,437 เที่ยวบินต่อวัน รวมทั้งปี430,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41%

นายณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้การเดินทางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ซึ่งมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,374 เที่ยวบินต่อวัน โดยคาดการณ์ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 1,437 เที่ยวบินต่อวัน ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 และ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย คาดว่าช่วงดังกล่าวจะมีเที่ยวบินประมาณ 1,450 – 1,480 เที่ยวบิน ต่อวัน

ทั้งนี้ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมนี้ จะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัว เที่ยวบินจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเที่ยวบินภายในประเทศยังคงมีสัดส่วนมากกว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแต่ละประเทศมีความรุนแรงในระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งนโยบายการอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยหากการดำเนินนโยบายเปิดประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น คาดการณ์ว่า ปี 2565 นี้ จะมีเที่ยวบินรวม430,000 เที่ยวบิน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2564 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 41%