“วิทยุการบิน” คาดปริมาณเที่ยวบินปีงบ 66 ทะลุ 7 แสนเที่ยวบิน ปี 67 แตะ 1 ล้านเที่ยวบิน

ผู้ชมทั้งหมด 19,690 

“วิทยุการบิน” เปิดตัวเลขบริการจราจรทางอากาศเดือน ก.ค. 66 รวม 63,945 เที่ยวบิน คาดปริมาณเที่ยวบินปีงบ 66 ทะลุ 7 แสนเที่ยวบิน ปี 67 แตะ 1 ล้านเที่ยวบิน พร้อมขับเคลื่อนโครงการสำคัญพัฒนาระบบการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับการเติบโต

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  (กอญ. บวท.) เปิดเผยว่า เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา วิทยุการบินฯ ให้บริการจราจรทางอากาศรวม 63,945 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,063 เที่ยวบินต่อวัน โดยในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงกันยายน 2566 นี้คาดว่าจะมีเที่ยวบินรวม 722,660 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 60 ในขณะที่ปี 2567 คาดการณ์ว่าปริมาณเที่ยวบินจะกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 ประมาณ 1 ล้านเที่ยวบิน และจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2568

ทั้งนี้วิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อม ด้านวิธีปฏิบัติ (Standard Operating Procedures) และได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่ง (High Intensity Runway Operations: HIROs) รวมถึงแนวทางบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) ผ่านระบบบริหารจัดการเที่ยวบินขาเข้า (Arrival Management: AMAN) และการบริหารจัดการเที่ยวบินขาออกด้วยระบบ Intelligent Departure Enhancement Program (iDEP) เพื่อรองรับเที่ยวบิน

นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ ยังได้จัดทำแผนลงทุนโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ ได้แก่ 1) โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ Instrument Landing  System/Distance Measure Equipment (ILS/DME) เพื่อรองรับการเปิดให้บริการทางวิ่งเส้นที่ 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามอากาศยานภาคพื้นดินแบบ Multilateration (MLAT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจรภาคพื้นและเพิ่มความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และทางวิ่งเส้นที่ 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 4) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจราจรทางอากาศ และระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับหอควบคุมการจราจรทางอากาศแห่งใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

ดร.ณพศิษฏ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยุการบินฯ ได้ดำเนินการออกแบบเส้นทางบินและห้วงอากาศใหม่ หรือที่เรียกว่า โครงการ Metroplex ซึ่งจะจัดทำเส้นทางบินเพื่อเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ (Capacity) ของทั้ง 3 สนามบิน โดยจะคำนวณเส้นทางบินที่เหมาะสม ลดจุดตัดทางการบิน เพื่อให้ทำการบินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาระบบอุปกรณ์และเทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบเส้นทางบินและห้วงอากาศใหม่ จะทำให้สามารถรองรับการเติบโตได้เป็นอย่างดี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย