วินโนหนี้ บางจากฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ผู้ชมทั้งหมด 628 

นางพรฤดี อุทารวุฒิพงศ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท วินโนหนี้ จำกัด รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม” จาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ และการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 (National Innovation Awards 2022) และจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับ บริษัท วินโนหนี้ (Winnonie) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็น ด้วยผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลายด้าน และเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม โดยวินโนหนี้ (Winnonie) เป็นผู้นำแพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ลดภาระหนี้สิน และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และบุกเบิกบริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

พร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ เริ่มต้นจากการเป็นสตาร์ทอัพที่บางจากฯ ให้การสนับสนุนผ่านสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ปัจจุบัน การใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวินโนหนี้ ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ และไรเดอร์ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก และยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจมาใช้บริการได้เช่นกัน