“ศักดิ์สยาม”มั่นใจสิ้นก.ย.นี้ปิดงบปี64เบิกจ่ายทะลุ 91%

ผู้ชมทั้งหมด 720 

ศักดิ์สยาม” มั่นใจสิ้น ก.ย.นี้ปิดงบปี 64 เบิกจ่ายทะลุ 91% ยังสูงกว่าปี 63 แม้โควิด – 19 ระบาดหนักส่งผลงานก่อสร้างโครงการใหญ่ชะงัก พร้อมลุยใช้งบปี 65 ต่อ   

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบประมาณของในปี 64 ของกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับจัดสรรงบที่  227,899.22 ล้านบาทนั้นพบว่าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมปี 64 ณ สิ้นเดือน ส.ค. 64 มีการเบิกจ่ายไปกว่า 72.42% จากที่ตั้งเป้าหมายต้องมีการเบิกจ่ายที่ 88.33%

อย่างไรก็ตามคาดว่าภายในสิ้นปีงบประมาณในเดือน ก.ย.นี้ ภาพรวมจะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 91% ซึ่งสูงกว่าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 63 ถึง 12-14 % เนื่องจากว่าตนได้มีนโยบายเร่งรัดและสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดตั้งเป้าหมายเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน แม้ในปีนี้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องหยุดไปในบ้างช่วง ประกอบมีปัญหาการร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดประมูลโครงการใหญ่

สำหรับแผนการลงนามในสัญญาที่ได้รับงบประมาณปี 64 แบ่งเป็นรายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว จำนวน 9,606 รายการ วงเงินงบประมาณ 84,241 ล้านบาท มีการลงนามแล้ว 9,600 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 84,164.50 ล้านบาท ส่วนอีก 6 รายการ ยังไม่ลงนามคิดเป็นมูลค่า 76.48 ล้านบาท

แผนการลงนามในสัญญาของรายการที่ได้รับงบประมาณปี 64 รายการรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จำนวน 231 รายการ วงเงิน 10,609.56 ล้านบาท ลงนามแล้ว 183 รายการ มูลค่า 4,990.04 ล้านบาทที่ยังไม่ลงนาม 48 รายการคิดเป็นมูลค่า 5,619.52 ล้านบาท

ขณะที่แผนการลงนามในสัญญาของรายการที่ได้รับงบประมาณปี 64 รายการรายจ่ายลงทุนวงเงิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมีจำนวน 16 รายการ วงเงิน 3,620 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีการลงนามไปแล้ว 10 รายการ มูลค่า 2,108 ล้านบาท ที่เหลืออีก 6 รายการยังไม่ลงนาม คิดเป็นมูลค่า 1,512 ล้านบาท

ขณะเดียวกันนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง อยู่ประมาณ 12 โครงการที่มีโครงการอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

สำหรับปีงบประมาณ 65 กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 วงเงินรวม 208,455.2336 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 171,860 ล้านบาท รายจ่ายประจำ วงเงิน 16,283  ล้านบาท และชำระเงินกู้ 20,311 ล้านบาท  ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 64 ที่ 227,894 ล้านบาท  ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 63 ต่อเนื่องปี 64 หลายระลอก ส่งผลให้รัฐบาลจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าทำให้ต้องปรับลดการใช้จ่ายและการลงทุนในปี 65 ลงจากปีที่ผ่านมา