“ศักดิ์สยาม”ลั่นประเทศต้องเดินหน้า..เร่งลงทุนเมกะโปรเจค

ผู้ชมทั้งหมด 817 

“ศักดิ์สยาม” ลั่นประเทศต้องเดินหน้า เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้านโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง ชวนนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกมาร่วมลงทุนเมกะโปรเจคในไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังได้ร่วมกล่าวปาฐกถาในงาน “ABLF Talks Live Virtual Conclave” รูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “The Long Road to Economic Stability” (เส้นทางสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ) ว่า กระทรวงคมนาคมมีการผลักดันเร่งรัดให้มีการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้านโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่งของประเทศให้สามารถขนส่งและกระจายสินค้าไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร้รอยต่อ

รวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ผ่านการลงทุนในโครงการสำคัญๆ ประกอบด้วย โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Southern Land Bridge) ที่เชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทยผ่านจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร

โดยการดำเนินการในโครงการดังกล่าวจะทำให้ในอนาคตประเทศไทยจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกฝั่งตะวันตกและตะวันออกไกล โดยเส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาการขนส่ง ส่งผลให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำที่สำคัญของภูมิภาคต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนของการขยายขีดความสามารถทางด้านบก ราง อากาศ ยังคงเป็นนโยบายหลักที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญเช่นกัน ทั้งการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR–Map) ,โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด, โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน,โครงการขยายขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการบินสู่ระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย

นายศักดิ์สยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การดำเนินการใน โครงการ M-Flow ซึ่งเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น, การติดตั้ง GPS บนรถโดยสารสาธารณะ,และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานระบบควบคุมจราจรทางอากาศ (TMCS) และทางน้ำ (VTS) รวมถึงการนำยางพารามาใช้ในการลดอุบัติเหตุทางถนน (Rubber Fender Barrier) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามสำหรับ Asian Business Leadership Forum (ABLF)นั้นเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่ง ABLF Talks Live Virtual Conclave เป็นส่วนหนึ่งของ ABLF Talks ที่ได้เริ่มออกอากาศเมื่อปี 62 ทางช่อง CNBC Arabia ซึ่งถือเป็นช่องเคเบิลทีวีที่นำเสนอข้อมูลทางธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่โดดเด่น และในปีนี้ ABLF Talks ได้พัฒนารูปแบบและช่องทางการนำเสนอให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปรียบเสมือนเวที ให้ผู้นำ ผู้บริหาร นักลงทุน นักวิชาการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน